• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  • showfloor
  • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  •     รถขนส่งสินค้าโปรเทคต้าโค้ท(สีกันลื่น) ใช้ทากันลื่นในส่วนของพื้นกระบะบรรทุก ในรถขนส่งสินค้า ใช้เป็นสี กันสนิมสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก
     
  •        งานอาคาร โรงงาน โปรเทคต้าโค้ท(สีกันลื่น) การกันลื่นและความทนทาน เช่น บันได ทางลาดเอียง ทางเดิน ระเบียง ดาดฟ้าของบ้าน อาคาร สำนักงาน  โรงงานเป็นต้น ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
     

สีทาหลังคา สะท้อนความร้อน เกรดพรีเมี่ยม Roofkote CoolTech