• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
 • showfloor
 • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

 สีทาหลังคา สะท้อนความร้อน เกรดพรีเมี่ยม Roofkote CoolTech

 

 วีดีโอคลิป โปรเทคต้าโค้ท (สีกันลื่น)

        

 

             

                           

วิธีการทาโปรเทคตาโค้ท (สีกันลื่น)

 1. พื้นผิวที่มีคราบน้ำมัน ให้ทำความสะอาดด้วยไซลีนหรืออะซีโตน หลังจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำยาผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปชนิดด่างเท่านั้น แล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาด
 2. ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
 3. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นเหล็กเคลือบสี (เหล็กใหม่) ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการขัดหยาบ กำจัดส่วนที่เป็นมันเงาเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีโีปรเทคตาโค้ท
 4. ในกรณีที่เป็นพื้นผิวเหล็กที่มีสีเก่าอยู่ ต้องกำจัดสีเก่าที่หมดสภาพออก จนหมดและส่วนที่เป็นสนิมต้องขัดออกให้หมด จากนั้นล้างทำความสะอาด และขัดหยาบสีที่ยังเหลือเช่นเดียวกับสีใหม่ข้อ 3.
 5. ใช้เทปกระดาษกาวปิดทับพื้นที่ที่ไม่ต้องการทา
 6. ก่อนเริ่มใช้สี เมื่อเปิดกระป๋องแล้ว ควรใช้ที่กวนสีคนสีให้เข้ากันอย่างน้อย 2-3 นาที เพื่อให้ชิ้นส่วนยางที่นอนก้นอยู่ในเนื้อสีลอยขึ้นและกระจายตัวในเนื้อสี และในระหว่างใช้งานควรกวนเป็นครั้งคราว
 7. สีโปรเทคตาโค้ท ที่จะทาในชั้นแรก สามารถทำให้เจือจางโดยการผสม ไซลีน 10% ได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทาหรือเมื่อสีจับตัวข้น ก็สามารถใช้ไซลีนผสมให้เจือจางและเหลวขึ้นได้
 8. ใช้แปรงทาสี ทาหรือป้ายตามซอกมุมต่างๆและควรทาไปในทิศทาง เดียวกันหลังจากนั้นจึงเริ่มทาชั้นแรกโดยใช้ลูกกลิ้งที่จัดเตรียมมาให้กับสี การทาสีควรกลิ้งลูกกลิ้งไปในทิศทางเดียวกัน และทาชั้นแรกให้เสร็จโดยไม่หยุด อย่ากลิ้งสีให้หนาเกินไป อาจเกิดรอยแตกร้าวได้เช็ดล้างสีที่หยด เปรอะเปื้อนด้วยไซลีน
 9. ในระหว่างที่รอเพื่อทาชั้นที่สอง (ประมาณ 1-3 ช.ม.ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ) ลูกกลิ้งและแปรงทาสีควรอยู่ในสภาพที่นุ่มพร้อมใช้งาน โดยนำ ไปแช่ในไซลีนหรืออาจใช้ลูกกลิ้งอันใหม่ก็ได้
 10. คนสีโีปรเทคตาโค้ท ให้เ้ข้ากันอีกครั้ง (2-3 นาที) ก่อนจะเริ่มทา ชั้นที่สอง
 11. เริ่มทาชั้นที่สองทันทีที่ชั้นแรกเริ่มแห้ง (1-3 ช.ม.ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ) การยึดเกาะจะดีมากถ้าทาทับในขณะที่ชั้นแรกยังไม่แห้งและ แข็งตัวเต็มที่ (ถ้าแห้งและแข็งตัวเต็มที่ไปแล้ว ควรขัดพื้นผิวให้หยาบก่อน ทาทับชั้นที่สอง)
 12. ดึงเทปกระดาษกาวออกทันที่ที่ทาชั้นที่สองเสร็จเรียบร้อย ชิ้นงานที่ทาด้วยสีโปรเทคตาโค้ท สามารถใช้งานได้ภายใน 6-8 ช.ม. สำหรับงานหนัก ใช้ได้เมื่อแข็งตัวเป็นเวลา 48 ช.ม. และให้คุณสมบัติในการทนต่อกรด ด่าง เมื่อแข็งต้วเป็นเวลา 4-7 วัน

 

วิธีการพ่นโปรเทคตาโค้ท (สีกันลื่น)

    

วีดีโอวิธีการทาสีโชว์ฟลอร์ (SHOWFLOOR)