• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  • showfloor
  • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

 

 

ปืนขนาดรูกว้างพิเศษ (4mm.)  ใช้สำหรับพ่นสี Protecta Kote โดยเฉพาะ