• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  • showfloor
  • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

ข้อมูลทางเทคนิค
 
 ขนาดบรรจุ    1 ลิตร , 5 ลิตร
 จำนวนส่วนผสม    1 ส่วน
 ระยะเวลาในการทาทับ  1 ชั่วโมง
 ใช้งานเบาได้ (light foot traffic)  6 ชั่วโมง
 แห้งสนิท  4 - 5 วัน
 ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร  30% - 31%
 ความถ่วงจำเพาะ  1.21 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร
 อุณหภูมิใช้งาน  -15oC - 40oC
 อุณหภูมิขณะทา  10oC - 35oC
 ความทนทานต่อสภาพอากาศ  ยอดเยี่ยม
 ความทนทานต่อรังสียูวี  ยอดเยี่ยม
 ความทนทานต่อรอยขูดขีด  ยอดเยี่ยม
 ความเป็นพิษ  ไม่เป็นพิษ
 อันตรายในการติดไฟ  ไม่มี
 ระยะเวลาจัดเก็บได้ ก่อนจำหน่าย   2ปี
 สภาวะการจัดเก็บ  เก็บในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 25o

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเอกสารหรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย

ดาวน์โหลด :ข้อมูลทางเทคนิค