• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  • showfloor
  • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

สีรองพื้นโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอร์ไพร์เมอร์

 

  • ใช้เป็นรองพื้นที่สำคัญเพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้ก่อนการทาสีพื้นซีเมนต์
  • สามารถใช้เป็นการทาทับพื้นผิวซีเมนต์แบบใสได้

 

การครอบคลุมพื้นผิว

 

  • 1 ลิตร ต่อ 6 – 7 ตารางเมตร ขึ้นกับการเป็นรูพรุนของพื้นผิว
  • หากพื้นผิวมีความพรุนมากให้ทาทับชั้นที่สอง