• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
 • showfloor
 • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

วิธีการใช้งานสีรองพื้นโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอไพร์เมอร์

 

1. ตรวจสอบ สำหรับพื้นซีเมนต์ใหม่ต้องทิ้งไว้ให้ปูนแห้งอย่างน้อย 28 วัน ทุกพื้นผิวต้องแห้ง และตรวจสอบสภาพพื้นผิวซีเมนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อการยึดเกาะที่ดี เช่นความชื้น ซีเมนต์ที่กระเทาะลอกล่อน ฝุ่นผงซีเมนต์ หรือพื้นซีเมนต์ที่มีเศษวัสดุอื่นๆฝังอยู่ หรือผิวซีเมนต์ขัดมันหรือทาทับผิวไว้ด้วยสารเคลือบผิวเพื่อการปกป้อง ชั่วคราว เช่น ส่วนประกอบในการให้แห้งตัว เกลือ ผลึก หรือฝุ่น ไขมันหรือน้ำมัน

 

 

2. การเตรียมพื้นผิว - การขัดผิว : ผิวซีเมนต์ที่กระเทาะลอกล่อน ควรกัดกร่อนออกด้วย ดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์เอ็ดเชอร์ หรือน้ำยาล้างพื้นเข้มข้นที่มีส่วนผสมของกรดอ่อนๆ - การทำความสะอาด : ทุกพื้นผิวต้องแห้งสะอาด และปราศจากไขมันหรือน้ำมัน หากจำเป็นสามารถใช้ ดูแรม โชว์ฟลอร์ คลีนเนอร์และ สารทำความสะอาด หรือน้ำยาล้างพื้นห้องน้ำทั่วไปได้

 

  

 

3. รองพื้น พื้นผิวทุกชนิดต้องรองพื้นด้วย ดูแรมดูราไพร์ม หรือดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ฟลอร์ ไพร์เมอร์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะและปกป้องการเกิดการตกค้างของ alkalinity ในปูนซีเมนต์

 

                                            

 

4. ทดสอบสีทาทับ โปรดทดลองใช้สีทาพื้นดูแรมโชว์ฟลอร์ โพลียูรีเทน กับพื้นที่ทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า พื้นผิวต่างๆ ได้ถูกจัดเตรียม ไว้อย่างเหมาะสม และรองพื้นเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบการยึดเกาะ โดยการกรีดด้วยมีดปลายแหลมเป็นรูป ตัว X บนพื้นผิวที่ทาและปิดรอยไว้ด้วยเทปให้แน่น จากนั้นดึงเทปออกอย่างเร็ว หากสีรอบๆ รอยตัว X ไม่หลุดติดออกมา ก็แสดงให้เห็นว่าการยึดเกาะนั้นสมบูรณ์ แต่หากสีที่ทาไว้หลุดติดขึ้นมา ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นผิวใหม่ และให้ดำเนิน ตามขั้นตอนตามข้างต้นใหม่อีกครั้ง

 

 

การแห้งตัวของพื้นผิว    

 • สำหรับปูนซีเมนต์ใหม่ต้องรอให้แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน พื้นผิวทุกชนิดต้องแห้งสนิทก่อนการทำงาน

 

 

การเตรียมพื้นผิว

 • ตรวจสอบว่าพื้นผิวทุกส่วนสะอาด แข็งแรง แห้งและปราศจากสารตกค้าง เช่น ฝุ่นผง เกลือ ตะไคร่ และไขมัน

 

 

ปูนซีเมนต์ที่ยังไม่เคยทาสี

 • ทำการทดสอบความชื้น : ซีเมนต์ทั่วไปจะมีความชื้นอยู่ แต่หากมีความชื้นมากเกินไปจะทำให้มีผลต่อการยึดเกาะ และอาจทำให้โป่งพองได้ การทดสอบหาความชื้น ที่มากเกินไป ทำได้โดยตัดเทปแผ่นพลาสติก (ขนาดประมาณ 30 ซม. x 30 ซม.) บนพื้นซีเมนต์ ต้องติดแผ่นพลาสติกกับพื้นคอนกรีตให้แนบสนิท ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง และตรวจดูที่ใต้แผ่นพลาสติก หากพบว่ามีหยดน้ำ หรือพบว่าพื้นซีเมนต์บริเวณใต้แผ่นพลาสติกมีสีคล้ำลง แสดงว่ามีความชื้นอยู่ และยังไม่สามารถทาสีบนพื้นผิวนั้นได้ ปล่อยให้พื้นปูนนั้นแห้งสนิทอีก 7 วัน การทำสีจะทาต่อไปได้หลังจากที่ปูนนั้นแห้งสนิทแล้ว และให้หาสาเหตุที่มาของความชื้นนั้น และหาทางกำจัดเสีย หากไม่มีต้นตอที่มาของความชื้นภายใต้ซีเมนต์ ความชื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่ผิวดูดซับความชื้นจากภายนอก นี้อาจทำให้เกิดการแยกตัวออกเป็นชั้นๆ ของสีโชว์ฟลอร์ได้

 

 • ตรวจสอบว่ามีเศษปูนกระเทาะหรือเป็นฝุ่นผงหรือไม่ ปูนที่กระเทาะออกมา และฝุ่นผงต่างๆ ต้องกำจัดออกเสียก่อน และซ่อมแซมส่วนที่กระเทาะออก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสม อย่างไรก็ตามการแตกกระเทาะ และมีฝุ่นผง อาจแสดงให้เห็นได้ว่าปูนยังแห้งไม่สนิท และยังไม่สามารถทำสีได้ ให้ทาพื้นที่ทดสอบขนาด 0.5 ตารางเมตร ด้วยรองพื้นดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ไพร์เมอร์ และสีทาพื้นดูแรมโชว์ฟลอร์ โพลียูรีเทน ตามวิธีการใช้งาน และทำการทดสอบการยึดเกาะอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 7 วัน

 

 • พื้นซีเมนต์ที่มีเศษปูน และ เป็นปูนขัดมัน ต้องล้างด้วย ดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ เอ็ดเชอร์ หรือน้ำยาล้างพื้นเข้มข้นที่มีส่วนผสมของกรดอ่อนๆ

 

 • พื้นซีเมนต์ที่ทาสีทับพื้นผิวไว้ พื้นบางแห่ง อาจทาสีทับพื้นผิวไว้ด้วย สีทาทับแบบใส (clear sealer) ทดสอบสีทาทับพื้นผิวโดยการพ่นน้ำลงบนพื้นผิวเล็กน้อย หากน้ำเกาะเป็นหยดและไม่ซึมลงไปนั้นหมายตวามว่า มีสีทาทับพื้นผิวอยู่ และการยึดเกาะของสีจะทำได้ไม่ดีนัก ให้ใช้ดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ เอ็ดเชอร์ หรือน้ำยาล้างพื้นเข้มข้นที่มีส่วนผสมของกรดอ่อนๆ เพื่อขจัดพื้นชั้นสีที่ทาไว้ออกก่อน หากขบวนการกัดกร่อนไม่เกิดเป็นโฟมขึ้นมา ก็จำเป็นต้องขจัดสารปกป้องพื้นผิว ด้วยการขัดทิ้งด้วยเครื่องขัดผิว (abrasive blasting)

 

 • เกลือ ผลึกเกลือ และ สิ่งเจือปนบนผิวต่างๆ (laitance , released agents, curing compounds) ต้องขจัดออกก่อนด้วยดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ เอ็ดเชอร์ หรือน้ำยาล้างพื้นเข้มข้นที่มีส่วนผสมของกรดอ่อนๆ ตามคู่มือวิธีการใช้งาน - ฝุ่นผง น้ำมันหรือไขมัน พื้นผิวต้องสะอาด โครงสร้างแข็งแรง และปราศจากฝุ่น ล้างพื้นให้สะอาดด้วยดูแรมโชว์ฟลอร์ คลีนเนอร์ ดีกรีซเซอร์ หรือน้ำยาล้างพื้นห้องน้ำทั่วไป แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และปล่อยไว้ให้แห้งสนิท ไม่ควรใช้โชว์ฟลอร์โดยตรงกับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน ที่มีไขมันหรือน้ำมัน ฝังตัวอยู่กับคอนกรีตอย่างมาก

 

 

ปูนซีเมนต์ที่เคยทาสีมาแล้ว

 • สีที่หลุดลอกล่อน หากสีเดิมหลุดลอกล่อน สามารถขูดออกได้โดยง่ายด้วยเกรียงเหล็กขูดและขจัดสีเก่าออกให้หมด

 

 • พื้นผิวที่ทาสีซึ่งยังคงมีสภาพแข็งแรงเป็นเงาวาว เช่น สีที่เป็นสีน้ำมัน หรือ สีอีพ็อกซี่ ต้องทำให้ผิวหยาบขึ้นโดยการขัดผิวสีด้วย กระดาษทรายขนาดความหยาบ ปานกลางในกรณีเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ ยิ่งต้องขัดอย่างระมัดระวัง และ สร้างผิวให้เกิดรอยขัดที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อช่วยเสริมการยึดเกาะ และใช้สีรองพื้นดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอร์ไพร์เมอร์ กับสีทาพื้นดูแรม โชว์ฟลอร์ กับพื้นที่ทดลองตามวิธีการใช้และทดสอบการยึดเกาะพื้นผิว หลังจากผ่านไป 7 วัน หากการยึดเกาะยังไม่ดี ก็จำเป็นต้องทำการขัดถูเพิ่มเติมอีก

 

 • สภาพความแข็ง หากสีที่ทาไว้นั้นมีลักษณะแข็งและยึดเกาะดี ให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยสารทำความสะอาด ดูแรม โชว์ฟลอร์ คลีนเนอร์ และดีกรีซเชอร์ ตามคำแนะนำวิธีการใช้งาน

 

 • ฝุ่นผง น้ำมันหรือไขมัน พื้นผิวต้องสะอาด โครงสร้างแข็งแรง และปราศจากฝุ่น ล้างพื้นให้สะอาดด้วยดูแรมโชว์ฟลอร์ คลีนเนอร์ ดีกรีซเซอร์ ล้างด้วยน้ำและปล่อยไว้ให้แห้งสนิท ไม่ควรใช้โชว์ฟลอร์โดยตรงกับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน ที่มีไขมันหรือน้ำมัน ฝังตัวอยู่กับคอนกรีตอย่างมาก

 

* Laitance : ชั้นแข็งซึ่งเกิดขึ้นบนผิวคอนกรีต

 

การรองพื้น

 • พื้นซีเมนต์ที่ยังไม่ได้ทาสี หรือเคยทาสีมาก่อนต้องรองพื้นชั้นแรกด้วยดูแรมดูราไพร์ม หรือ ดูแรมโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอร์ไพร์เมอร์ ซึ่งทำให้เกิดชั้นยึดเกาะทางเคมี กับปูนซีเมนต์ได้
 • คนสีรองพื้น โชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอร์ ไพร์เมอร์ ให้ทั่ว
 • ทาด้วยลูกกลิ้งขนแกะหรือแปรงทาสี
 • สีรองพื้นโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอร์ ไพร์เมอร์ มีสีออกฟ้าอ่อน แต่เมื่อแห้งจะมีลักษณะใสดูเป็นธรรมชาติ
 • ปล่อยให้สีรองพื้นแห้งสนิทประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง เมื่อแห้งแล้วจะเห็นเป็นชั้นใสๆ
 • หากพื้นซีเมนต์เป็นรูพรุน สีรองพื้นจะถูกดูดซึมเข้าไปในซีเมนต์และอาจทำให้ไม่เห็นชั้นใส ในกรณีนี้ให้ทาสีรองพื้นทับชั้นที่สอง เพื่อให้ได้ชั้นใสๆ นี้
 • ปล่อยให้สีรองพื้นแห้งสนิท ก่อนทาทับด้วยสีทาพื้นโพลียูรีเทน ดูแรม โชว์ฟลอร์

 

* ข้อสำคัญ : ให้ทาสีทาพื้นโพลียูรีเทนโชว์ฟลอร์ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันอาจเกิดขึ้นได้กับพื้นผิว

 

ข้อควรระวัง

 • ให้ทาสีทาพื้นโพลียูรีเทน ดูแรม โชว์ฟลอร์ ตามวิธีการใช้งาน

 

การทำความสะอาด

 • มือและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำ เก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุซึมซับที่เหมาะสม

 

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

 • หากสัมผัสผิวหนัง ล้างให้ทั่วด้วยสบู่และน้ำสะอาด
 • หากสัมผัสดวงตา ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาด 10 – 15 นาที และรีบไปพบแพทย์
 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ให้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยังที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทันที และรีบพาไปพบแพทย์
 • ห้ามรับประทาน