• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  • showfloor
  • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

 

 

สีรองพื้นโชว์ฟลอร์ ซีเมนต์ ฟลอร์ไพร์เมอร์

 

  • แทรกซึมพื้นผิวด้วยการยึดเกาะดีเยี่ยม
  • มีการเชื่อมโยงแบบ cross – link เพื่อสร้างแนวการปกป้อง
  • เป็นอคริลิคแท้
  • เป็นสูตรน้ำ ใช้งานง่ายไม่ต้องผสม
  • ต่อต้านอัลคาไลน์ได้อย่างดี
  • ยอมให้น้ำซึมผ่านได้น้อย
  • แห้งเร็ว
  • ปกป้องการเกิด efflorescence ได้อย่างดีเยี่ยม