• สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)
  • showfloor
  • สีกันลื่น โปรเทคตาโค้ท (ProtectaKote)

ข้อมูลทางเทคนิค

 

 ขนาดบรรจุ  1 ลิตร , 5 ลิตร
 จำนวนส่วนผสม  1
 ระยะเวลาที่ทาทับได้  ± 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับอุณหภูมิห้อง
 อุณหภูมิที่ใช้งานได้  -15°C – 40°C
 อุณหภูมิขณะทำสี  5°C – 35°C
 ความถ่วงจำเพาะ  1.06 กรัม / ลูกบาศก์เซนติเมตร
 ความเป็นพิษ  ไม่เป็นพิษ
 การติดไฟ  ไม่ติดไฟ
 ระยะเวลาที่จัดเก็บได้ก่อนจำหน่าย   2 ปี
 สภาวะการจัดเก็บ  ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 25°C